Must be the Music - IV edycja
Galeria koncertowa

*
* *
* * *
Wszelkie zdjęcia zespołu LEJDIS BEZ GENTLEMEN i inne materiały zawarte na stronach www i profilach zespołu lub platformy koncertowej EVERGREEN MUSIC (w tym na Facebooku) są własnością firmy BACKSTAGE SUPPORT, stanowiącej wyłączny management zespołu LEJDIS BEZ GENTLEMEN i są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, przetwarzane lub rozpowszechniane w całości lub we fragmentach, bez względu na cel publikacji lub zastosowania, bez udzielenia licencji ich autora jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy. Za złamanie tego prawa autor zdjęć może domagać się odszkodowania na drodze sądowej.
*